Mieszanki paszowe AGROKORM ™

 Seminarium „Wiosenna sativa 2016”

Seminarium „Wiosenna sativa 2016”

16 marca Sp. z o. o. „Agrotechnika” przeprowadziła seminarium na temat: „Wiosenna sativa 2016” w kompleksie rekreacyjnym „Dworek na Źródłach”. W seminarium wzięli udział najwięksi агропроизводители Wołyńskim, Rówieńskim i Lwowskiej obszarów, a także goście z Republiki Białoruś, przedstawiciele producenta nowoczesnych…